Publikováno Napsat komentář

#8 FreeCAD – Vytváříme podložku

Řekněme, že chceme vymodelovat a vytisknout takovouto podložku:

První pokus: podložka

Začneme tím, že si spustíme FreeCAD a vytvoříme nový dokument.

Hned se přepneme do plochy Náčrtu (Sketcher) a vytvoříme si takovýto půdorysný výkres:

Půdorysný výkres

Můžete ho nakreslit jen tak od oka, ale pokud chcete být důslední, můžete ho přesně okótovat a určit všechny vazby. Z některých ukázkových tutoriálů na YouTube vyplývá, že musíte náčrt přesně určit a teprve pak můžete pokračovat dalším krokem, ale nemusíte.

Pokud jsme si náčrt vytvořili, přejdeme k dalšímu kroku a to vytažení nákresu do prostoru. To uděláme tak, že ukončíme náčrt a přepneme se do pracovní plochy Part Design (Návrh součásti). Zde nalezneme nástroj pro vysunutí skyci.

V dialogovém okně určíme, o kolik milimetrů se má naše skica vytáhnout. Zadáme třeba o pět milimetrů a máme hotovo.

Určíme velikost vytažení našeho náčrtu

Vznikne takováto krásná podložka, kterou si nyní připravíme pro 3D tisk.

Hotová podložka

K tomu, abychom si mohli podložku vytisknout, musíme vytvořit STL soubor, kterému rozumí program pro vytváření příkazů pro tiskárnu, tzv. slicer.

Ve stromové struktuře si označíme tělo podložky a v menu zvolíme Export. Můžete exportovat do čehokoliv, ale nás bude zajímat soubor STL. Ten si načteme do vyšeho sliceru, kde si nastavíte parametry tisku a můžete tisknout.

Naše podložka ve sliceru bude vypadat asi takto:

Naše podložka ve sliceru PrusaSlicer

Podívejte se, jak celá podložka vzniká krok za krokem:Napsat komentář