Publikováno Napsat komentář

#12 FreeCAD – Pane nástrojů Part Design (Návrh součástí)

Představení

Pracovní plocha Part Design (Modelování dílu, Návrh součástí) poskytuje vyspělý nástroj pro modelování komplexních pevných součástí. Je převážně zaměřen na vytváření mechanických součástí které mohou být vyráběny a montovány do výsledných výrobků. Nicméně, vytvořená pevná tělesa mohou být obecně použita pro pro jakékoliv další využití, jako například architektonické návrhy, analýza metodou konečných prvků, nebo strojírenství a 3D tisk.

Pokračování textu #12 FreeCAD – Pane nástrojů Part Design (Návrh součástí)
Publikováno Napsat komentář

#11 FreeCAD – Modelujeme – Výuková videa

Přehled všech výukových videí najdete na mém YouTube kanálu. Videotutoriály jsou pouze s hudbou, takže je můžou sledovat domácí i cizinci. Prostředí FreeCADu je z tohoto důvodu přepnuto do angličtiny, ale jinak je FreeCAD v češtině, včetně kontextové i online nápovědy.

Pokračování textu #11 FreeCAD – Modelujeme – Výuková videa
Publikováno Napsat komentář

#10 FreeCAD – Panel nástrojů Sketcher (Náčrt, Skica, Náčrtník)

Workbench Sketcher.svg

Představení

Pracovní plocha FreeCADu Workbench Sketcher.svgSketcher (Náčrtník) se používá na vytvoření 2D konstrukcí a je použita v pracovní ploše Workbench PartDesign.svg Part Design (Návrh dílu), pracovní ploše Workbench Arch.svg Arch (Architekt) a dalších pracovních plochách. Obecně je 2D kreslení považováno za startovní bod většiny CAD modelů – nejenže může být 2D nákres “vytažen, vysunut” pro vytvoření 3D tělesa, ale 2D náčrty mohou být použity pro vytvoření dalších prvků, jako kapes, hřbetů nebo “vytažení” na vrchu předtím vytvořených 3D těles. Společně s logickými operacemi definovanými v Workbench Part.svg pracovní ploše Part (Díly), formulář Náčrtu může být základem pro konstrukci pevných těles metodou modelování geometrických objektů (CSG). Mimoto, společně s operacemi pracovní plochy Workbench PartDesign.svg Part Design, Sketcher také vytváří základy rysů upravovaných metodikou vytváření pevných těles.

Pokračování textu #10 FreeCAD – Panel nástrojů Sketcher (Náčrt, Skica, Náčrtník)
Publikováno Napsat komentář

#9 FreeCAD – Vytvoření jednoduché součásti v PartDesign

GGTuto1 Vue.PNG

Cílem tohoto kurzu je prostřednictvím příkladu naučit začátečníky  FreeCADu několika základním funkcím. Po zvládnutí základů budete schopni krok za krokem vymodelovat první součást.

Pokračování textu #9 FreeCAD – Vytvoření jednoduché součásti v PartDesign